Digital databeskyttelsespolitik for Yamazaki Mazak UK Ltd


Digital databeskyttelsespraksis for Yamazaki Mazak UK Ltd  - vi lægger vægt på at beskytte dine data

Det er vigtigt for os at beskytte dine data. Denne politik beskriver den praksis, der gælder for Yamazaki Mazak UK Ltd's hjemmeside www.mazakeu.dk ("Hjemmesiden"), herunder hvilke informationer, der indsamles og spores, hvordan informationerne bruges, og hvem de deles med.
Politikken udgør (sammen med vores Brugervilkår) grundlaget for behandlingen af de persondata, som vi indhenter fra dig, eller som du oplyser til os.  Du bedes læse nedenstående omhyggeligt for at få indblik i vores holdning og praksis i relation til dine persondata og vores behandling af dem. Når du går ind på Hjemmesiden, accepterer du samtidig den praksis, der er beskrevet i denne politik.
Yamazaki Mazak UK Ltd, Badgeworth Drive, Worcester WR4 9NF er dataansvarlig som defineret i Data Protection Act 1998 (Loven).

Oplysninger, som vi kan indsamle

Vi kan indsamle og behandle følgende data om dig:

 • Oplysninger afgivet af dig. Du kan afgive oplysninger til os, når du udfylder formularer på Hjemmesiden, eller når du korresponderer med os pr. telefon, e-mail eller på anden vis. Det kan være oplysninger, som du afgiver, når du korresponderer med os, oplysninger, som er nødvendige for at behandle en ordre eller for at servicere dig, samt oplysninger afgivet i forbindelse med indberetning af problemer med Hjemmesiden, herunder dit navn, adresse, e-mail-adresse og telefonnummer, samt øvrige oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt.
 • Oplysninger indsamlet af os. Hver gang du besøger Hjemmesiden, kan vi automatisk indsamle følgende oplysninger:
  • tekniske oplysninger, herunder hvilken IP-adresse, der er brugt til at forbinde din computer til internettet, browsertype og -version, tidsindstillinger, browser plug-in-typer og -versioner, styresystem og platform,
  • oplysninger om dit besøg, herunder den fuldstændige Uniform Resource Locators (URL) clickstream til, gennem og fra Hjemmesiden (inkl. dato og tidspunkt), om produkter, du har set på eller søgt efter, om responstider, download-fejl, varigheden af dine besøg på forskellige sider og side-interaktion (f.eks. om scrolling, klik og mouse-overs) samt om, hvilke metoder, der er brugt til at browse væk fra siden, og fra hvilket telefonnummer, der er ringet til kundeservice, og
  • nogle gange viser Yamazaki Mazak UK Ltd en personlig URL, som leder dig til en personlig webside. En sådan personlig URL er let genkendelig og ved at klikke på linket og gå til den personlige webside accepterer du, at Yamazaki Mazak UK Ltd registrerer oplysninger om dit besøg. Disse oplysninger hjælper os til at sende dig informationer, som afspejler dine interesser. Hvis du ikke ønsker at benytte dig af dette, kan du blot undlade at klikke på den personlige URL.
 • Oplysninger modtaget fra andre kilder. Vi modtager oplysninger om dig, hvis du bruger andre websider, som udbydes af Yamazaki Mazak UK Ltd eller af vores tilknyttede selskaber, eller hvis du bruger vores øvrige tjenester. Du vil i så fald have fået en meddelelse om, at dine data eventuelt bliver delt internt og kombineret med data, som er indsamlet på denne Hjemmeside. Vi arbejder også tæt sammen med tredjemænd (herunder samarbejdspartnere, underleverandører af tekniske assistance, analysebureauer og udbydere af søgeinformation). Vi informerer dig, når de sender os oplysninger om dig, med en beskrivelse af, hvordan vi har tænkt os at bruge oplysningerne.

Brug af oplysningerne

Vi bruger oplysningerne om dig på følgende måder:

 • Oplysninger afgivet af dig. Vi bruger disse oplysninger:
  • til at opfylde vores forpligtelser ifølge de aftaler, som vi har indgået med dig, og til at levere de informationer, produkter og tjenester, som du har ønsket,
  • til at oplyse dig om vore andre varer og tjenesteydelser, som ligner dem, du allerede har købt eller rettet henvendelse om,
  • til at oplyse dig om varer og tjenesteydelser, som vi tror vil interessere dig, eller give udvalgte tredjemænd adgang til at gøre dette. Hvis du allerede er kunde, kontakter vi dig kun elektronisk (pr. e-mail eller SMS) med oplysninger om andre varer og tjenesteydelser, som ligner dem, du allerede har købt eller vist interesse for. Hvis du er ny kunde, og hvis vi giver tredjemænd ret til at bruge dine data, kontakter vi (eller de) dig kun elektronisk, hvis du har givet dit samtykke hertil på den formular, som vi bruger til at indsamle dine data,
  • til at orientere dig om ændringer i vores ydelser,
  • til at sikre, at indholdet på Hjemmesiden præsenteres bedst muligt i forhold til dig og din computer.
 • Oplysninger indsamlet af os. Vi bruger disse oplysninger:
  • til administrative og driftmæssige formål, herunder til fejlfinding, dataanalyser og tests samt til udarbejdelse af statistikker og analyser,
  • til at forbedre Hjemmesiden og sikre, at indholdet præsenteres bedst muligt i forhold til dig og din computer,
  • til at gøre det muligt for dig at udnytte de interaktive dele af tjenesten, hvis du ønsker dette,
  • som led i bestræbelserne på at holde Hjemmesiden sikker,
  • til at måle og analysere effektiviteten af vores markedsføring og til at sende dig relevante reklamer,
  • til at sende dig og andre brugere af Hjemmesiden forslag og anbefalinger om varer og tjenesteydelser, som kan være af interesse.
 • Oplysninger modtaget fra andre kilder. Vi kan kombinere sådanne oplysninger med oplysninger afgivet af dig og med oplysninger indsamlet af os. Vi kan bruge disse oplysninger og de kombinerede oplysninger til ovennævnte formål (afhængig af, hvilken type oplysninger, der er tale om).

Videregivelse af dine oplysninger

 • Du accepterer, at vi har ret til at dele dine personlige oplysninger med andre Yamazaki Mazak Corporation-selskaber (dvs. vores holdingselskab og dette selskabs datterselskaber som defineret i § 1159 i UK Companies Act 2006) og med udvalgte tredjemænd, herunder
 • udbydere af analyseredskaber og søgemaskiner, som hjælper os til at forbedre og optimere Hjemmesiden.

Vi kan også videregive dine personoplysninger til tredjemand som følger:

 • hvis vi køber eller frasælger aktiviteter eller aktiver, kan vi videregive dine persondata til den mulige køber eller sælger,
 • hvis Yamazaki Mazak UK eller en væsentlig del af vores aktiver erhverves af tredjemand, vil de persondata, som vi ligger inde med, indgå i de overdragne aktiver,
 • hvis vi har pligt til at videregive eller dele dine persondata for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at håndhæve eller anvende vores Brugervilkår eller andre aftaler, eller for at beskytte Yamazaki Mazak Corporation's, vore kunders eller andres rettigheder, ejendomsret eller sikkerhed. Det indebærer udveksling af oplysninger med andre selskaber og organisationer med henblik på at bekæmpe svig og reducere kreditrisici.

Sådan opbevarer vi dine persondata

De data, som vi indsamler, vil kunne blive overført til og opbevaret på et sted uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"). Dataene vil også kunne blive behandlet af personale uden for EØS-området, som arbejder for os eller for en af vores leverandører. Dette personale kan f.eks. være ansat til at ekspedere din ordre, behandle dine betalingsoplysninger eller yde support. Ved at indsende dine persondata accepterer du en sådan overførsel, opbevaring og behandling. Yamazaki Mazak UK Ltd træffer alle de forholdsregler, der med rimelighed er nødvendige for at sikre, at dine data behandles sikkert og i overensstemmelse med denne databeskyttelsespolitik.
Desværre er det ikke 100% sikkert at overføre informationer via internettet. Selv om vi bestræber os på at beskytte dine persondata, kan vi ikke garantere, at dataene vil være beskyttede, når de overføres til Hjemmesiden, og enhver overførsel sker derfor på egen risiko. Når vi har modtaget dataene, vil vi følge strenge procedurer og sikkerhedsregler for at undgå, at andre skaffer sig uberettiget adgang til dem.

Datasikkerhed og -kvalitet

Vi forsøger at beskytte kvaliteten og integriteten af personidentificerbare oplysninger. Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine oplysninger og sørge for, at de er korrekte, opdaterede og fuldstændige. Vi vil bestræbe os på hurtigst muligt at besvare enhver anmodning om korrektion af dine personlige oplysninger. Med henblik herpå beder vi dig returnere beskeden med de forkerte oplysninger til afsenderen med angivelse af den ønskede korrektion.

Cookies, web beacons og andre teknologier

Hjemmesiden bruger cookies til at skelne mellem dig og andre brugere. Dermed kan vi give dig en god oplevelse, når du browser på Hjemmesiden, og løbende forbedre siden.
En cookie er en lille fil med bogstaver eller tal, som vi med din accept gemmer på din browser eller harddisk. Cookies indeholder informationer, som overføres til din computers harddisk.
Vi bruger følgende cookies:
Strengt nødvendige cookies. Disse cookies er nødvendige for driften af Hjemmesiden. De gør det f.eks. muligt for dig at logge ind på sikrede sider.
Cookies, der tjener analytiske eller performance-relaterede formål. Disse cookies gør det muligt for os at tælle antallet af besøgende og se, hvordan de bevæger sig rundt på Hjemmesiden. Det hjælper os til at forbedre Hjemmesidens funktionalitet, f.eks. ved at sikre, at brugerne let kan finde det, som de søger efter.
Funktionelle cookies. Disse cookies bruges til at genkende dig, når du vender tilbage til Hjemmesiden. Dermed kan vi skræddersy indholdet til dig og huske dit navn og dine præferencer.
Targeting cookies. Disse cookies registrerer, hvornår du besøger Hjemmesiden, hvilke sider du besøger, og hvilke links du klikker på. Vi bruger disse oplysninger til at tilpasse Hjemmesiden og reklamerne på Hjemmesiden til dine interesser. Vi kan også dele disse oplysninger med tredjemænd med henblik herpå.


De enkelte cookies og formålene med dem er nærmere beskrevet i tabellen nedenfor:

Cookie Navn Formål

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

__utma,

__utmb

__utmc,

__utmt,

__utmz

Disse cookies gør det muligt for os at vurdere antallet af brugere og deres brugsmønstre.

_hjincludedinSample

_hjincludedinSample

Denne cookie er nødvendig for at kunne tælle antallet af unikke brugere.

webinarRegistration,

webinarRegistration,

Denne cookie gemmer informationer om tilmeldinger til webinars.
answeredPolls

answeredPolls

Denne cookie gemmer informationer om dine præferencer, så vi kan tilpasse siden og sende dig tilbud, der tager højde for dine specifikke interesser.

cookieconsent_status

cookieconsent_status

Denne cookie gemmer informationer om, at du har accepteret vores brug af cookies.
.ASPXAUTH .ASPXAUTH Autentifikationscookie, der gemmer bruger-login.

 

Du kan blokere cookies i dine browser-indstillinger. Hvis du blokerer alle cookies (herunder nødvendige cookies), er det dog ikke sikkert, at du vil kunne bruge hele Hjemmesiden.
Alle cookies, bortset fra nødvendige cookies, udløber efter 365 dage.

Databeskyttelsesteknologi

Du kan i stigende grad anvende forskellige teknologier til at få mere kontrol over dine personlige oplysninger. De kan også hjælpe organisationer til at styre deres databeskyttelsespraksis og -politikker. Som IT-udbyder støtter Yamazaki Mazak UK Ltd aktivt udviklingen af sådanne teknologier, som kan bidrage til at nå disse mål og skabe øget tillid til håndteringen af personlige oplysninger. Der findes produkter og tjenester, som du kan bruge til at beskytte dine data, når du bevæger dig rundt på internettet.
Se oversigten over databeskyttelsesværktøjer på www.privacyalliance.org/resources/rulesntools.shtml   Bemærk, at Yamazaki Mazak UK Ltd ikke selv har testet alle disse værktøjer.

Dine rettigheder

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine persondata med henblik på markedsføring. Vi giver dig normalt besked (inden vi indsamler dine data), hvis vi har planer om at bruge dine data til sådanne formål eller planer om at videregive dataene til tredjemand med henblik herpå. Du kan udnytte denne rettighed på et hvilket som helst tidspunkt ved at kontakte os på websupport@mazak.co.uk.
Hjemmesiden kan indeholde links til og fra hjemmesider tilhørende vore partnernetværk, annoncører og tilknyttede virksomheder. Hvis du benytter et sådant link, bør du være opmærksom på, at disse hjemmesider har deres egne persondatapolitikker, og at vi ikke påtager os noget ansvar for disse politikker. Du bør læse disse politikker, inden du indsender persondata til sådanne hjemmesider.

Adgang til oplysninger

Du har ret til at få adgang til de oplysninger, som vi har registreret om dig. Hvis du anmoder om adgang, vil du eventuelt blive opkrævet et gebyr og/eller blive bedt om at dække omkostningerne forbundet med at give dig disse oplysninger i overensstemmelse med Loven og/eller andre gældende love og/eller regler.

Meddelelse om ændringer

Denne databeskyttelsespolitik er senest opdateret den 16.05.2017 og kan til enhver tid ændres af Yamazaki Mazak UK Ltd.  Du bør jævnlig tjekke, om der er sket opdateringer eller ændringer af databeskyttelsespolitikken.

Spørgsmål til politikken

Eventuelle spørgsmål i relation til politikken kan rettes til Yamazaki Mazak UK Ltd's websidekoordinator på wesupport@mazak.co.uk.