Imødekommelse af den automotive udfordring

Den automotive forsyningskæde stiller store krav til komponentleverandørerne. Vi undersøger de specifikke bearbejdningsudfordringer, som leverandørerne står over for, og tilbyder forskellige løsninger.

Denne ramp-up af produktionen vil uundgåeligt lægge større pres på den automotive forsyningskæde, især de underleverandører, der skal kombinere komponentkvalitet med præcision og fremstillingshastighed, for at tage højde for branchens presserende krav og logistik til tiden. Bredden af de komponenter, der fremstilles til den automotive industri, er enorm, lige fra basale ophængsbeslag, styrespindler og bremsecalipre over motorkomponenter som topstykker og turboladere, hele vejen til differentialhuse, gear og aksler. Hvad mere er: den vifte af forskellige metaller, der kræves af sektoren, går lige fra varmeresistente legeringer til støbejern.

LØSNINGER TIL STORE KOMPONENTER

Store emner

Inden for sektoren er der stigende krav om kraftige maskiner, som kan magte store emner.  Inden for sektoren er der et stigende behov for kraftige maskiner, der kan tackle store emner. Til denne type anvendelse kombinerer Mazaks HCN-maskinserie store palettestørrelser med høj stivhedsgrad i konstruktionen, som kan håndtere effekten i en 40- eller 50-konusspindel, afhængigt af varianten. HCN-5000/50, for eksempel, er en meget fleksibel maskine, der kan håndtere store prismeformede emner og samtidigt har kapacitet til at fastholde værktøjer til værktøjer med stor diameter/længde, der eksempelvis anvendes i blokanvendelser. Maskinen har en effektiv spindel på 10.000 o/min, 50-konus 37 kW og kan udføre ilgangsvandringer med 60 m/min for at maksimere produktiviteten og reducere skæretiden.

HØJVOLUMEN-PRODUKTION

Volumenproduktion

Fra et volumen-synspunkt er produktivitet og pålidelighed vigtige succeskriterier ved fremstillingen af automotive komponenter. QUICK TURN PRIMOS (QTP) er skræddersyet til markedet for automotive underleverancer og kan klare hurtige vandringshastigheder på 30 m/min i både X- og Z-aksen, hvilket betyder hurtige cyklustider for højpræcisionskomponenter. Maskinens design gør det nemt at fjerne spånerne fra bagsiden, hvilket giver mulighed for opstilling af flere maskiner tæt på hinanden og dermed optimere udnyttelsen af gulvarealet i maskinhallen. Som option fås en integreret portallader på alle Primos-varianter til automatiseret ladning ved større seriestørrelser. QT PRIMOS er udstyret med direkte drevet spindel, hvilket er standard på Mazak-maskiner på grund af den overlegne ydelse, hvilket igen bidrager til bedre cyklustider og maskindriftstid.

LØSNINGER TIL LILLE MASKIN-FOOTPRINT

Lille maskin-footprint

Lille maskin-footprint er kritisk for automative højvolumen-producenter. VERTICAL CENTER PRIMOS er et kompakt vertikalt højhastigheds-bearbejdningscenter med usædvanligt høje metalfjernelseshastigheder. Effekten leveres af en spindel på 12.000 o/min / 11 kW med 30-konus-interface, der tilvejebringer høj produktivitetsydelse med lave omkostninger til værktøjsinvestering; som option fås desuden en 20.000 o/min-spindel til anvendelser, der kræver højere hastighed. Maskinen kan desuden tilbyde ilgangsvandringer med hastigheder på op til 60 m/min samt hurtige værktøjsskift for yderligere at forbedre produktiviteten. Og sidst, men ikke mindst: Ligesom QT PRIMOS har maskinen et pladsbesparende design (1.280 mm i bredden) og spånudtømningstransportør bagtil.

 

LØSNINGER TIL KOMPLICERET DREJNING

Løsninger til kompliceret drejning

Når der kræves en mere sofistikeret drejeløsning, er Mazaks MULTIPLEX-serie, der er som skræddersyet til produktion af mellemstore serier, ofte det foretrukne valg hos automotive komponent-producenter. MULTIPLEX kombinerer to drejecentre med fræsekapacitet, så den kan udføre en bred vifte af bearbejdningsopgaver såsom kontinuerlig/simultan bearbejdning på begge spindler og automatisk emneoverførsel fra den ene spindel til den anden. Denne evne til at bruge begge spindler er et væsentligt bidrag til forbedring af produktionsydelsen. Derudover kan der udføres opsætninger og ladning/afladning af emner på den ene spindel, mens der udføres bearbejdning på den anden, hvilket minimerer maskindødtid. En anden mulighed er HYPER QUADREX, et drejecenter med tvillingerevolverhoved/tvillingespindel, der er designet til at reducere cyklustider ved bearbejdning af stangmateriale til komponenter, der anvendes i hydrauliksystemer. Kombinationen af en højhastighedsspindel med simultan første og anden operation, med balanceret skæring på øvre/nedre revolverhoved, medfører klart reducerede cyklustider i forhold til drejecentre med ét revolverhoved/to spindler. Men det er ofte nødvendigt at kombinere ydelse med højpræcis bearbejdning for at realisere ultra-snævre tolerancer. Med denne type anvendelse er Mazaks IVS, et drejecenter med inverteret vertikal spindel, en løsning, der tilbyder maksimal stabilitet og nøjagtig positionering til anvendelser med højvolumenproduktion. På denne maskine kører spindeldokken hen til den indgående transportør for at opsamle emnet og dermed reducere cyklustid samt yderligere kostbar robotteknologi.

 

HØJ PRODUKTIVITET

Høj produktivitet

Reduktion af selve procestiden til et minimum er en kritisk faktor for den automotive forsyningskæde, 5-akset bearbejdning på flere overflader,  dét som Mazak kalder en DONE-IN-ONE-løsning, bliver mere og mere udbredt. Mazaks flagskib, INTEGREX i-serien, er blevet en stadig mere populær løsning, der er i stand til at bearbejde komplekse former i én enkelt opstilling, og som derefter øger produktiviteten og sparer tid ved klargøring af fiksturet. Den automotive sektors krævende karakter, både med hensyn til leveringstider og anvendelser, betyder, at maskinfilosofien 'one-size-fits-all' er umulig. Forskellene i bearbejdning af mindre drejede komponenter sammenlignet med lange aksel-emner med stor diameter kræver maskiner med meget forskellige evner. Vi anbefaler, at man indgår partnerskab med en maskinleverandør, der kan tilbyde den nødvendige maskinbredde og anvendelsessupport, der vil gøre dig i stand til at vælge den bedste bearbejdningsløsning.