Intelligent teknologi

Multi-styrings brænderen og de forskellige intelligente funktioner giver uforlignelig brugerstøtte for ekstraordinær brugervenlighed og optimal maskineffektivitet.

Præsentation af multi-styrings brænderen. Takket være den fleksible strålediameter kan der udføres optimale skæringer med høj hastighed og høj nøjagtighed via automatisk opsætning - effektivt til både tynde pladeemner og tykke plader.

 

Mazaks laserbearbejdningsmaskiner har avancerede funktioner; optimal linse og dyse kan automatisk vælges og ændres til ethvert materiale og enhver tykkelse. Selv ufaglærte eller uerfarne operatører kan nu uden problemer udføre skæring af høj kvalitet. Kvaliteten af bearbejdede komponenter forbedres med reduceret bearbejdningstid og lavere produktionsomkostninger.

INTELLIGENT SET-UP FUNCTIONS

 

Der fås en bred vifte af automatiske funktioner for at lette betjeningen og forkorte klargøringstiden.

Brænderskift kan udføres automatisk i selve skæreprogrammet. Automatisk skift fra skærebrænder til gennemskæringsbrænder for kontinuerlig automatisk drift.

Automatisk skift til optimal dyse for kontinuerlig automatisk drift. Også hjælpegassen er reduceret for at realisere optimal skæring.

Traditionelt kræver måling og justering af fokusafstanden betydelig opsætningstid samt en dygtig og erfaren operatør. Selv ufaglærte eller uerfarne operatører kan nu nemt udføre disse operationer takket være brændpunkt-detekteringssystemet, der kører via programkommandoer. Derudover kompenserer dette system automatisk for evt. ændringer i fokusafstanden, der måtte opstå som følge af forurening af linsen.

Ved at flytte linsen op eller ned kan brændpunktets position ændres automatisk. Som følge heraf kan brændpunktet positioneres for optimal gennemskæringsydelse samt skæring for maksimal produktivitet.

By moving the lens up or down, the laser beam diameter can be changed automatically. Stable cutting is achieved resulting in improved cutting speed for thin worksheets and increased cutting performance for thick sheets.

Skæreafstandspositionen skal opretholdes af hensyn til slaggefri skæring. Når man monterer en ny dyse, opretholdes mellemrumsafstanden ved hjælp af automatisk måler-kalibrering. Denne automatiske kalibrering maksimerer tiden mellem de nødvendige operatørindgeb.

Brænderhovedet kan flyttes til dyserengøringsbørsten via programkommando, hvilket fjerner stænk, der har sat sig fast på dysen.

INTELLIGENT MONITORING FUNCTIONS

Laserbearbejdningens driftsstatus kan overvåges. Laserbearbejdningshovedet har en sensor, der kan kontrollere gennemskæring og detektere fejl (brænding eller plasma).

Når der detekteres en fejl, korrigeres operationen, eller den sættes på pause, for at opnå optimal skæring.

Normalt er der ret vanskeligt at stabilisere gennemskæringsoperationer for tykke/mellemtykke pladeemner, hvilket giver gennemskæringsproblemer. Den Intelligente gennemskæringssensor registrerer, når laserstrålen gennemskærer materialet og afslutter hulskæringen. Denne funktion sikrer kontinuerlig gennemskæringsoperation, hvilket giver minimal gennemskæringstid.

Plasma, som dannes under skæring af tykke/mellemtykke rustfri stålplader, fører ofte til skærefejl, som stopper maskindriften.

Plasma-detekteringen overvåger plasma-dannelsen under bearbejdningen og foretager automatiske justeringer for at opretholde optimale forhold for ensartet skærekvalitet.

Normalt medfører den brænding, der udvikles under skæring af tykke/mellemtykke pladeemner, ofte skærefejl. Brændingsdetekteringen holder øje med uregelmæssig brænding under bearbejdningen og stopper automatisk skæringen, hvis der registreres brænding.

(vist skæring uden brændingsdektering)

Hvis brænderlinsen bliver forurenet af støv, kan den være blevet ødelagt. Linsens tilstand overvåges, og hvis der registreres problemer, stopper skæringen automatisk.

 

INTELLIGENT CUTTING FUNCTIONS

Automatiske funktioner, der inkorporerer Mazaks ekspertise, som er erhvervet gennem mange år, og som sikrer, at laserskæringen har høj kvalitet og effektivitet.

Funktionen "Fine Power Ramping" styrer laserens effekt og tilspænding - der anvendes automatisk optimale skærebetingelser til skæring af lige stykker og hjørner med høj hastighed for at forebygge slaggedannelse.

 

Skæremetode via til- og frakobling af laseren uden aksestop.

Aksebevægelse og til-/frakobling af laseren sker synkront for at reducere skæretiden.