"Done in one"

Et andet vigtigt mål er muligheden for effektivt at kunne bearbejde en række forskellige dele maskinelt i små mængder. En af de mest effektive tilgange er "Done in one" processen.

"Done in one" konceptet indeholder alle maskinbearbejdningsprocesser fra indføring af råmaterialet til den endelige maskinbearbejdning - med kun én maskine. Det giver mulighed for at reducere produktionsforberedelsestiden, forbedre maskinbearbejdningsnøjagtigheden, reducere anvendt gulvplads samt startomkostninger, mindske driftsomkostningerne, reducere kravene til operatøren og forbedre arbejdsmiljøet. Som konsekvens heraf strømlines produktion ikke kun, den forbedrer også den overordnede administration.