Mazak Danmark positivt ud af seneste år

Pr. 1. april har Yamazaki Mazak Danmark A/S indledt et nyt forretningsår, der løber til og med 31. marts 2019, og bliver det første, hvor Lars Lynge i perioden har indtaget posten som administrende direktør. På seks måneder i det seneste år nåede han at tilpasse udgifter og omkostninger, og selskabet opnåede et mindre plus.

2017-/2018-årsrapporten for det danske salgs- og serviceselskab i gruppen, der også omfatter aktiviteterne i Baltikum og på Island, der er afsluttet pr. 31. marts, viser en markant resultatfremgang i forhold til seneste årsregnskab, oplyser administrerende direktør Lars Lynge, som netop har videreformidlet det reviderede årsregnskab til godkendelse ved Europahovedsædet i Worcester, England:

”Vi nåede et beskedent plus på 120.000 kroner, hv ilketikke er tilfredsstillende i forhold til omsætningen, men dog noget bedre end seneste regnskab,” siger Lars Lynge i en kommentar til årsrapporten for selskabet.

 
Læs mere her