Vedligeholdelse - den tredje faktor i valg af lasermaskine

Laser vedligeholdelsesplaner er en vigtig faktor i valget af en laser maskine. Ian Goodwin, fra Mazaks laserservice afdeling, skitserer service- og inspektionsprocessen og understreger vigtigheden i at opretholde forebyggende service på en CO2- og en fiberlasermaskine

Den stigende popularitet af fiberlasere drives af tre nøglekriterier. Meget ofte er der fokus på de første to, nemlig løbende omkostninger, især elektricitet, og for det andet potentialet for øget produktivitet med skæretider ca. 5-6 gange hurtigere, når der arbejdes i tynde plader

Tredje nøglekriterie, nemlig vedligeholdelse, er lige så vigtige, især når laserbrugere begynder at se på de faktiske tal.

For at forstå omkostningsforskellen mellem servicering af en CO2-laser og en fiber er det vigtigt først at forstå, hvad der er involveret.

Ved at servicere en CO2-laser er jobbet ret omfattende, der ofte kræver en servicetekniker at være på stedet i op til tre eller flere dage ad gangen.

Årsagen er, at en CO2-laser er en meget mere teknisk kompleks maskine, hver udstyret med mellem fire og seks optikenheder. Over tid kan laserprocessens generere forurenende stoffer, som derefter fastgør sig til optikken, hvilket resulterer i rengøringsbehov som led i en vedligeholdelsesproces.

En CO2-maskine har et eksternt og internt spejlsystem, som begge kræver rengøring. Mazaks OPTIPLEX 2.5kW har for eksempel seks eksterne og fire interne optikenheder, mens OPTIPLEX 4kW er udstyret med seks eksterne og seks interne optikenheder.

Det centrale spørgsmål er, at når et spejl er ødelagt under laser vedligeholdelsesprocessen, skal det justeres ved hjælp af et krydsmålsværktøj. Hvert spejl skal justeres i rækkefølge, hvilket kræver teknisk erfaring og kan være meget tidskrævende. Ethvert tab af strøm fra resonatoren  kræver at man går tilbage for at kontrollere justeringen af ​​hvert spejl, indtil det ikke-justerede spejl kan identificeres og bringes i brug igen.

Derudover vil serviceteknikeren bruge en strømprobe til at kontrollere strålens effekt samt feedbackspændinger vil blive kontrolleret.

Når spejlet og hovedet er blevet kontrolleret og justeret, skal CO2-laseren have sin olie kontrolleret og drænet. Denne proces finder sted på både turbo og vakuumpumpe. Desuden skal filtreringssystemet og trykluftsystemet både rengøres for at minimere forurening.

Vores råd til laser vedligeholdelse er, at ældre maskiner kræver service minimum hver 12. måned eller hver 2.000 driftstimer. Nyere CO2-maskiner kan køres med en længere laser vedligeholdelsesplan på ca. 4.000 timer.

Men andre ord. Det er vigtigt, at der tages hensyn til antal driftstimer, når der udarbejdes laservedligeholdelsesplaner. En laserskæremaskine, der bliver brugt døgnet rundt, vil have et kortere interval mellem disse ydelser, og dette skal indregnes i både vedligeholdelsesomkostninger og planlagt laser "dødtid".

Til sammenligning er laser vedligeholdelse af fiberlasermaskiner en meget mindre involveret og hurtigere proces. En fiberlaser har færre dele at vedligeholde, hvilket betyder mindre tid og lavere omkostninger.

For eksempel har en fiberlaser ingen vakuumpumpe, ingen turboblæser og ingen intern optik, der skal rengøres. Faktisk er det meget ofte den eneste service, der kræves, at skifte filtre.

Som følge heraf reduceres service- og inspektionstiden til fiberlasere betydeligt, typisk ca. 1,5 timer i forhold til 2-3 dage for en CO2-maskine.

Desuden skal man også tage højde for den potentielle besparelse på maskinens "dødtid" (tiden hvor den ikke kører). En maskine, der er nede i 1,5 timer, vil klart være mere produktiv end en, der er nede i 2-3 dage.

Igen, laserbrugere skal være forsigtige med at nigligere serviceintervallerne baseret på driften, justere intervaller for de maskiner, der arbejder i lange driftstimer.

Samlet set er vores råd til laserbrugere, at tage højde for hele livsudgifterne for maskinen, herunder omkostninger til vedligeholdelse af laser og maskinens "dødtid", og ikke kun den oprindelige købspris.