Teknologisk avanceret og miljøvenlig

Miljøet og vores indvirkning på vores natur har altid været et af de emner, som Yamazaki Mazak har bekymret sig om.

Dette afspejles i, at alle vores fabrikker i Japan, hvor Mazaks maskinværktøjer produceres er ISO 14001-certificerede, en international standard, der bekræfter, at driften af vores produktionsfaciliteter ikke indvirker negativt på luft-, vand- og jordmiljø.

Højeffektive LED-arbejdslys til oplysning af maskinbearbejdningsområdet.

Disse lys, CNC-displayet og kommunikationschippen slukkes automatisk efter en forudindstillet periode med lavere el-forbrug, når maskinen er i standbytilstand. Ydermere sænkes det samlede el-forbrug ved hjælp af det valgfrie højeffektive hydrauliske system.

Miljøvenlig produktionsfabrik og miljøvenlige laboratorier